นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับครั้งล่าสุด มีนาคม 2560

บทนำ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัท ฯ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้าและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความเชื่อถือและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ทางบริษัท ฯจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการเสนอสินค้าและบริการหรือใช้ในกิจกรรมทางการตลาด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม โดยการให้ความยินยอมนั้นสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัท ฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทในกรณีเกิดข้อพิพาทเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้