ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH

รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม,ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นจนถึงปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

คู่มือนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักมากยิ่งขึ้น

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

+66 2265 6700

ติดตามฟอร์ทได้ที่