ติดต่อนักวิเคราะห์

aecs_logo

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

คุณอิศรา เลิศสุดคนึง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8360193

อีเมล์ : itsara.l@aecs.com

bfit_logo

บริษัท หลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณงาม อารยวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2002086​

อีเมล์ : panngam@bfitsec.com

trinity_logo

บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8019337

อีเมล์ : ekkarin@trinitythai.com

nomura_logo

บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6385000

อีเมล์ : piyachat.ratanasuvan@th.nomura.com

rhb_logo

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณวิกรานต์ ลำใย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8629230

อีเมล์ : vikran.lu@rhbgroup.com

ktb_logo

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอำนาจ โงสว่าง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6481125

อีเมล์ : amnart.n@ktbst.co.th