ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

คุณกัณฐณัฏฐ์ ชุมวรฐายี

คุณจริยา แก้วยศ

โทรศัพท์

+662 265 6700 ต่อ 1224

อีเมล์

investor@forth.co.th​

สอบถามข้อมูลนักลงทุน