เอกสารดาวน์โหลดนักลงทุนสัมพันธ์​

2564

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

2563

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

2562

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด