ถาม - ตอบกิจกรรม Opportunity day​

Backlog ของ EMS 2H2021 ประมาณ 1,600 - 1,800 ล้านบาท (คาดว่าจะรับรู้ทั้งปี 3 พันล้านบาท)

เนื่องมาจากการรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าธุรกิจ EMS จะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

ตอนนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ 70 - 80% และเรารับผลิตประกอบให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Consumer Products, Healthcare, Tracking, Automotive และอื่นๆ

ลูกหนี้การค้าส้วนใหญ่ เป็นลูกหนี้ในโครงการภาครัฐ สำหรับลูกหนี้การค้าที่เหลือ ได้ตั้งสำรองเรียบร้อยแล้ว

ส่วนทุน (equity) จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสม

ตู้คาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ซึ่ง FORTH ถือหุ้นอยู่ 45 % โดยรายได้และกำไรจะ Console รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท ส่วนรายได้จากการขายตู้คาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน จะบันทึกในงบการเงินเดี่ยว

เนื่องจากคาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน มีเมนูมากกว่า 100 เมนู อีกทั้งยังสามารถเลือกความหวานตามความชอบของผู้บริโภคได้ จึงทำให้คาเฟ่อัตโนมัติเต่าบินของเรา สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของตู้คาเฟ่อัตโนมัติเต่าบิน มีลักษณะเป็น Model ตัวแทน คล้ายกับ Model ตู้บุญเติม ของ FSMART

การเติมวัตถุดิบและการดูแลความสะอาดนั้น จะมีทีม Company Kiosk และ ตัวแทน ของ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด

สำหรับเจ้าของพื้นที่นั้น จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของ ค่าเช่า

FSMART ของเรา ตั้งเป้าขยายตู้ที่มีบริการถอนเงินจำนวน 10,000 ตู้ โดย 200 ตู้แรก จะเริ่มให้บริการช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้