งบการเงิน

งบการเงินประจำปีดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25672567ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 25662566ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25662566ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25612561ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25612561ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25612561ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25612561ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25602560ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25602560ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25602560ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25602560ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25592559ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25592559ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25592559ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25592559ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25582558ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25582558ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25582558ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25582558ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25572557ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25572557ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25572557ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25572557ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25562556ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25562556ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25562556ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25562556ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25552555ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25552555ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25552555ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25552555ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25542554ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25542554ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25542554ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25542554ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25532553ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25532553ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25532553ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25532553ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25522552ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25522552ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25522552ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25512551ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25512551ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25522552ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25512551ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25502550ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25502550ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25502550ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25502550ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25492549ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25492549ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25492549ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25622562ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25622562ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25622562ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25622562ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25632563ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25632563ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25632563ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25632563ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25642564ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25642564ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25642564ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25642564ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 25652565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3/25652565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25652565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25652565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2/25662566ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 1/25662566ดาวน์โหลด